ВИБРОСИТО
ВИБРОСИТО

Много компактна машина, но същевременно много ефективна за почистване на пелети или за класифициране на брашна.

РОТАЦИОНЕН СКРИЙНЪР
РОТАЦИОНЕН СКРИЙНЪР

Работа и характеристики на ротативния скринър: Ротационният скрийнър се състои от мрежа за пресяване, въртяща се в цилиндрична камера.

STHT ПРОЦЕСОР
STHT ПРОЦЕСОР

Много гъвкава машина, която повишава степента на желатинизация на нишестето и подобрява способността за пелетизиране дори на най-трудните суровини.

СУПЕР ХИГИЕНИЗАТОР
СУПЕР ХИГИЕНИЗАТОР

Здравословното хранене на животните е гаранция за здравословното хранене и на хората. Поради тази причина е важно да се приемат решения, които да гарантират качеството на храната. Хигиенизаторът днес е едно от най-ефективните решения.

Pages